SPOJENÁ ŠKOLA T. Ševčenka

s vyučujúcim jazykom ukrajinským

Sládkovičova 4, 08 001 Prešov

NOVÁ WWW STRÁNKA
http://gymtspo.edupage.org

Zmluvy, objednávky, faktúry